Zeg: JA!

Zeg: JA!

Het is de eerste dag van de lente in 2013. In de lichte bovenzaal van
de Harmonie in Leeuwarden gaat het die
middag over 'Burgerkracht en Zelfsturing'.
Bij binnenkomst draaien de filmpjes die de initiatiefnemers uit dorpen en wijken Friesland hebben ingestuurd. Er zijn energie-coöperaties, de Leeuwarder Vegelinwijk
ontwikkelt Stadslandbouw, een aantal mensen richtt
en het dorpsinitiatief Wij-Helpen op, de Moestuin uit Joure en het Bakkerswinkeltje uit Marssum is er en het dorpsinitiatief uit Schingen-Slappeterp dat het gemeenschapsgebouw in eigen beheer heeft verbouwd. De belangstellenden zijn ambtenaren, welzijnswerkers, zorginstellingen en een enkele kleine ondernemer.
De systeemwereld en de leefwereld ontmoeten elkaar.

De Amerikaan Jim Diers is de inleider; met een stem waar het enthousiasme vanaf spat vertelt hij over zijn 40 jarige 'NeighborPower' praktijk in de allerarmste wijken van Seattle en andere grote Amerikaanse steden. Hij illustreert zijn verhaal met veelzeggende beelden.
In deze tijd is er eindelijk belangstelling voor zijn ervaringen; deels dankzij de crisis, deels omdat mensen genoeg kregen van al dat ge-ja-maar, deels omdat de weerstand tegen tegenwerkende regels toeneemt.
Samenwerken, van onder op, onorthodoxe aanpak, het kan wel, maar het vraagt een andere blik, een andere energie, bijna een andere ademhaling; dieper, krachtiger en luider.

*  Het vraagt een absolute stop op “ja- maar” en gemor.
*  Zeg niet wat er niet kan, vindt uit wat er wél kan.
*  Label mensen niet, en zeker niet als dis-able, want iederéén kan iets, iedereen heeft iets.
*  Maak geen dorpsvisies met onhaalbare wensenlijstjes, maar iets dat volgende week
    kan worden uitgevoerd, met simpele middelen, resultaat genereert energie.
*  Het mag klein en eenvoudig zijn en laat je niet weerhouden om het groter te maken als
    je daar lol in hebt.
*  Maak plezier en vooral geen zorgen.
*  Wordt Tom Poes, verzin een list!
*  Vergeet 'Nee' en zeg hardop 'JA'.
*  Stop the meetings, start the Party!

Het verhaal gaat erin als koek. Het duurt even voor dat de Amerikaanse voorbeelden, ook de Friese stemmen los maken. Maar steeds enthousiaster vertellen mensen over hun ervaringen, wat hen drijft, wat ze willen en wat ze nodig hebben. Het blijkt dat we ons lang niet genoeg bewust zijn van onze rijkdom aan mogelijkheden. Het lijkt altijd of anderen iets beter kunnen, of dat er eerst iets nodig is, voordat je kan beginnen.
Dus daar doen we nog even een oefening voor: wat heb jij aan kwaliteit, ervaring of handigheid? De bijdragen lopen uiteen van ideeën hebben, slim zijn, plezier kunnen maken, tot kennis van biologisch tuinieren, auto beschikbaar hebben, in het bezit zijn van twee linker handen etc.
Het was een beetje chaotisch, maar dat hoorde er wel bij. Want tenslotte ging dit buiten alle bestaande structuren om. En dat was ook de bedoeling; niet méér van hetzelfde, maar anders, nieuw, vers.

We weten niet 'welke resultaten' er uit de bijeenkomst zijn gekomen en ook niet hoe 'het' verder gaat. De aanwezigen hadden contact en plezier met elkaar en wie het niet leuk vond, vertrok. Het model of het systeem deed er niet toe, de energie stroomde.
Met dit verhaal wil ik iedereen die wel eens gedacht heeft dat 'het' anders kan, bemoedigen en bevestigen; Ja, het kan echt anders.
En als je een vaag gevoel hebt dat het misschien anders moet, wil ik je aanmoedigen en stimuleren om daarover eens met anderen te praten. Met je buurman of je beste vriendin. Dààr begint het!
En alle anderen die denken dat de lopende band van 'het systeem' de crisis en andere ongemakkelijkheden zal oplossen, roep ik hierbij toe:
WAKKER WORDEN!!
Want de systeemwereld kan niet langer de leefwereld bepalen.
Systemen dienen dienstbaar te zijn aan het leven. We zullen samen verder moeten.
Hand in hand. En het begint allemaal met JA zeggen. Hardop en van Harte!


Ineke M. Verdoner


Burgerkracht
In samenwerking met
Jim Diers

Lente
Vraag!