Overzicht van Opdrachten en Opdrachtgevers
Publicaties van artikelen/beleidsstukken
Curriculum Vitae (pdf download)

 Opdrachten en Opdrachtgevers


'Fokke' voor het Orgaan foar de Fryske taal.
De belangstelling voor de gespreksmethodiek, die gebaseerd is op Greetje® groeit.
Dat was voor Eric de Groot (Mind Meeting) en mij aanleiding om onze samenwerking in deze projecten een basis te geven. Sinds april 2014 is 'De Familie Dijkstra' een feit.
Daartoe behoort dochter Greetje en nicht Johanna, maar inmiddels is ook voor 'Het Orgaan foar de Fryske taal' Fokke gecreëerd; een architect die jaren ontwikkelingswerk heeft gedaan en nu aan de inwoners van Fryslân vraagt - omdat hij overweegt zich hier te vestigen - hoe het staat met de Fryske taal. De antwoorden komen uit de gesprekken met Friezen vanuit de hele provincie in 5 keukentafelgesprekken.
Een opdracht ism Annewiep Bloem en Silvia Hania.

'Johanna' in Dongeradeel voor Zorgbelang Fryslân
Na de pilot in Ternaard is voor Zorgbelang Fryslân een variant op de methodiek 'Greetje' ontwikkeld, onder de naam Johanna. Deze gespreksmethodiek wordt gebruikt voor keukentafelgesprekken met dorpsbewoners in alle dorpen van de gemeente Dongeradeel ihkv Gebiedsgerichte zorg. De avonden werden begeleid door medewerkers van Zorgbelang na een intensieve training samen met Eric de Groot en Roos Geelhoed. 
augustus 2013

'Greetje' in Ternaard voor Zorgbelang Fryslân
In de gemeente Dongeradeel zijn in het dorp Ternaard keukentafelgesprekken gevoerd met 55 inwoners over de toekomst van de samenleving in het dorp. In een slotavond zijn de bevindingen voorgelegd en beschikbaar gesteld aan de deelnemers én opdrachtgevers Klaas de Jong en Trees Flapper. 
ism Eric de Groot, Roos Geelhoed, Silvia Hania en Reina Hes.
Juni 2013

'Greetje' voor Dorpsbelang Easterein 
Ter ondersteuning van de visievorming op de toekomst van het dorp zijn 5 keukentafelgesprekken gehouden - volgens de onderzoeks- en communicatiemethodiek 'Greetje' - op initiatief van Silvia Hania, voorzitter van het dorpsbelang Easterein. In een 6de avond zijn alle ideeën en mogelijkheden gepresenteerd en terug gegeven aan de deelnemers.
ism Eric de Groot, Roos Geelhoed en Annewiep Bloem.
Maart 2013


                      ***

Partoer, Het Geluid van Fryslân.
Bijeenkomst met de Amerikaanse communityworker
 Jim Diers
8 burgerinitiatieven en 100 deelnemers over de praktijk van community-based-living of: van onder op organiseren.
ism Annewiep Bloem, Sjoerd IJdema en Els Hiemstra. 
21 maart 2013
Meer hierover: Column 'Zeg Ja'.

Partoer, Leeuwarden:
Procesbeschrijving van de aanpak Aandachtsgebieden in de Stellingwerven.
Deel 1 van een reeks methodiek en procesbeschrijvingen over de tot stand koming van de integrale samenwerking tussen overheden (gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf en Provincie Fryslân) professionals, ondernemers, vrijwilligers, onderwijs en woningstichtingen. 
"Stellingnemen in de Stellingwerven" is september 2012 gepubliceerd.
augustus 2011 - augustus 2012
Sjoerd IJdema, senior adviseur bij Partoer, Fries bureau voor sociaal economische vraagstukken, beschreef het als volgt:
"Ineke Verdoner heeft voor het project Aandachtsgebieden Stellingwerven deel 1 van de methodiek-beschrijving 'Stelling nemen in de Stellingwerven' geschreven. Op een creatieve manier heeft Ineke de complexe problematiek en werkwijze toegankelijk gemaakt voor professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders. Het was erg plezierig om met Ineke te werken, haar snelle denken, creatief en constructief, was ook de reden om haar te vragen het tweede deel te schrijven. (Oktober  2012)
Deel 2 is in december 2013 gepubliceerd, onder de titel:
'Handen uit de mouwen in de Stellingwerven'.

               
                       ***

Gemeentelijke fractie van GroenLinks in SùdWestFryslân, IJlst
:
Coaching van de 3 fractlieleden tbv nieuwe taken na herindeling van 6 gemeentes
+ vervolgtraject
oktober 2011 - juni 2012
oktober 2012 - december 2012
juni 2013


Koöperaasje Fryslân 2040:

Kwartiermaken voor de samenwerking tussen duurzame initiatieven in de Provincie Fryslân via netwerken en het organiseren van (grote) bijeenkomsten.
Januari - juli 2012


Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers (NVMW), Utrecht:
. Project Meldactie AMW: onderzoek naar uitvoering beroep nav invoering WMO en WNS
. Project functiegroep School maatschappelijk werk: revitaliseren van vertegenwoordiging 
  van SMW in partneractiviteiten en netwerk.
. Project Groeps maatschappelijk werk: faciliteren functiegroep mbt trainingsaanbod 
  van mei 2012 - mei 2013


Individuele coaching De Reis:
Een traject waarin de cliënt/de reiziger haar zijn bestemming onderzoekt en de reis daar heen onderneemt.
Deelnemers zeiden:
"Eindelijk een traject waarin in definitief een andere koers heb uitgestippeld en waarin ik me
nog altijd verder ontwikkel. Met dank aan Ineke haar vasthoudendheid!"  (voormalig bestuurssecretaresse, 39 jaar).
"Ik heb er lang over gedaan en vaak gedacht te stoppen. Dan stelde Ineke net iets voor dat me over de streep trok, iets waardoor ik op adem kwam en weer verder wilde. Gelukkig." (manager ict gemeente, 52 jaar).
"Vooral de metafoor van een reis maakte het zoveel makkelijker voor me om naar mezelf te kijken. Als passagier en machinist, kon ik mijn verhaal vertellen en uiteindelijk ook de reis bepalen die ik wilde gaan maken. De beelden die werden opgeroepen helpen me nog steeds, die hebben diepe indruk gemaakt". (studiedecaan HBO 32 jaar).
Begeleidingstrajecten
op basis van elementen uit "De Reis' en "What's NeXt?!
v.a. 2010 tot heden 30 cliënten.


Afûk, Leeuwarden:
Symposium over Taal en Zorg
workshopleider over 'de Taal van het Hart'
ism Annewiep Bloem
november 2012


Technea, Leeuwarden:
"Kus de Visie Wakker"
20 intervieuws met medewerkers, uitgewerkt in een notitie ihkv het visietraject 'Kus de Visie wakker' dat is ingezet door de directie en leden van de visie-werkgroep van Technea.
juni 2012. "Jouw stuk was een goed stuk!" aldus directeur Wim Terpstra. 
  "Ineke wist in no-time het vertrouwen van de Techneanen te verkrijgen en heeft inhoudelijk van alles 'boven water' gehaald. Dit is overzichtelijk in een document geschreven. 
Onze missie hebben we in december 2012 gepresenteerd. Nu zijn we de strategie aan het bepalen en juist nu komt het document van Ineke weer goed van pas". 


Noorderlinkdagen, Groningen:
Procesbegeleider op werkcongres voor 1000 werknemers van organisaties die bij
Noorderlink zijn aangesloten.
11 oktober 2012


MEE, Leeuwarden:
Coachingstraject van medewerker 
oktober 2011 - maart 2012


Organiseren/faciliteren van bijeenkomsten
 
. Kennis over de Mayakalender - 4 januari 2012 - LOFT Boksum voor de Levenspadvinderij, 
  Velp 
. Koersen op de Toekomst die bij je past -11 januari 2012 - De Harmonie Leeuwarden ism
  Yumanix, Utrecht
. Eenheidsbewustzijn - 5 oktober 2012 - Bitgum voor Astrid Marx, Groningen


Sent, Groningen
:
Begeleiding van een trainee op zelfkennis en persoonlijke vaardigheden
Voorjaar 2011


Timpaangroep, Gorredijk:
Training "What's NeXt?!" voor 16 werknemers uit het welzijnswerk als bezinning op werk 
en carrière.
Voorjaar 2011

zijspreektlogoweb
Ik ben aangesloten bij ZijSpreekt, hét sprekersbureau voor vrouwelijke deskundigen. ZijSpreekt beschikt over een ruim bestand van deskundige vrouwen op vele vakgebieden.


banner3
Ik steun Vluchtelingenwerk in hun ambitie om nieuwkomers te helpen bij het vinden van werk- en stageplaatsen.
Werk versnelt integratie! Werken helpt bij het bouwen aan een (nieuwe) toekomst.


 Publicaties

Naast mijn weblog publiceer ik zo nu en dan. Een selectie:

. juni 2013  Voor Pamflet 2.0 Zelfsturing: Zeg Ja!
. mei 2013  Voor het Social Venture Network: Duur-samen
. Over de Occupy Movement in het Friesch Dagblad
  artikel d.d. 20.11.2011
  artikel d.d. 28.11.2011
  artikel d.d. 9.1.2012

Een uitwerking van de wet maatschappelijke ondersteuning:
Het beleidsplan De Krêft fan Minsken.

Congres Craddle to Craddle voor alle gemeenten in Friesland met als hoofdgast Michael Braungart. (2008)
programma
welkomstspeech

BOEK: Het Vrouwelijke
en het Mannelijke
in Balans

Inspiratie voor een nieuw paradigma.
Het mannelijke heeft het vrouwelijke nodig.