WinterTijd

blad Wintertijd

Het licht is prachtig en het lijkt of de wind en de bladeren met elkaar spelen. Op mijn schuifelende wandeling sta ik eindelijk weer even bij de Drie Zusters; drie prachtige Platanen, nog vol in hun verkleurend blad. Op de grond onder mijn voeten en wandelstok liggen vele goudkleurige en bruinbemodderde soortgenoten die al losgelaten hebben. Ik voel de kracht van de stam waar ik tegen aan geleund sta en ontspan mijn geblesseerde rechter kant in de energie die ik ontvang; genietend van de geuren, de warmte en het buiten zijn, laaf ik me aan dit alles.

Vanochtend zat ik lang aan de telefoon. Een dierbare vriendin met wie ik de liefde voor zingen deel was intens verdrietig toen ze hoorde dat het koor waar ze deel van uitmaakt met ingang van de volgende repetitie een toegangsbewijs vraagt. Een andere vriendin kreeg het dringende verzoek van haar familie om zich te laten testen voordat ze welkom is op de bijeenkomst van haar vader, broers en zusters. We weten elkaar te vinden, gelukkig, om te delen in de gevoelens die de veranderende wereld oproept. Ik huil veel en soms van ontroering, zoals vanmiddag in die troostende natuur en soms van angst en onmacht dat er zoveel mensen zijn die toestaan dat er zo’n heftige tweedeling groeit. Natuurlijk vaardigen de bewindslieden van het demissionaire kabinet de maatregelen uit, maar als deze niet zo massaal zouden worden goedgekeurd, verdedigd, opgevolgd, dan zouden er andere effecten zijn. Het doet me zo denken aan de verkiezing van Trump; een doodenge man, maar ik vond het nog veel enger dat zovelen hem hun stem en steun gaven. 

Soms raakt iets me als een mokerslag. Zoals tijdens de Roze Zaterdag in Leeuwarden laatst. Ik trof er oude bekenden, vriedinnen-paren met wie ik al mijn halve leven optrek, actie voerde. Het weerzien was hartelijk en ook al wist ik dat velen een andere keuze hadden gemaakt dan ik, dat weerhield ons niet van samen willen zijn. Ik was heel geraakt omdat de organisatie had ingestemd met o.a. een centraal feestterrein – in de open lucht – waarvoor een toegangsbewijs met een groen vinkje verplicht was. Vervolgens moest er zelfs een legitimatie getoond worden. And you know what..? iedereen deed dat! Een groep die tot op de dag van vandaag op alle mogelijke manieren uitgesloten is geweest, belachelijk gemaakt, niet serieus genomen, op allerlei gronden is gediskwalificeerd, die groep medemensen ging akkoord met het uitsluiten van anderen die geen groen vinkje konden tonen, op de jaarlijkse dag die nog zo nodig is om hun uitsluiting kenbaar en zichtbaar te maken. 

Naast tijdelijke verontwaardiging is het vooral een machteloos gevoel van ‘waarom’ en hoe ben ik in deze film verzeild geraakt? wat me bezighoudt. Het gaat niet zozeer over het beantwoorden van de vraag. Het is vooral ‘de stand van zaken’ die zichtbaar wordt. Zo noem ik dat wat zich toont: in welke mate men zich bewust is, kan of durft te zijn van de effecten van uitsluiting en het opzetten van de ene groep tegen een andere. Want dat is wat altijd, eeuwenlang, is gebeurd: witten tegen zwarten, hetero’s tegen homo’s. Hoe zigeuners, mensen met een islamitisch geloof, joden, indianen, chinezen, aborigionals, latino’s – de lijst is echt eindeloos! – door de superieure witte westerse mens is uitgesloten en uitgebuit. En binnen die discriminatie van groepen zijn vrouwen overal en eeuwenlang onderdrukt als minder-waardig. Ik schreef een boek over de gevolgen – voor de mensheid en moeder Aarde – van doorgeslagen mannelijke dominantie. Ik denk dus ook dat deze crisis een gevolg is van de vervormde masculiene en feminiene energie; extreem kapitalisme, de overwaardering van geld, economische groei, materialisme waardoor de rijken rijker worden en de armen armer, waardoor er steeds minder mensen steeds meer geld en macht bezitten, waardoor waarden als de menselijke maat, zachtheid, de natuur, eigenaarschap (van jouw leven, het eigen lijf en met wie je de liefde wilt delen) verweg in de marge van de maatschappelijke ordening belanden. 

Die maatschappelijke ordening, ons land, wordt momenteel niet bestuurd door gekozen leiders en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat zij het besef dat zij in ónze dienst staan, volksvertegenwoordigers zijn, totaal kwijt zijn; ik zie dat als vervormd of misschien zelfs als toxisch mannelijk leiderschap waar ook vrouwen deel aan hebben. De on-democratie staat aan het roer. Dat is waar we nu zijn; dat is de stand van zaken.

En gelukkig, oh gelukkig, zijn er ook andere dingen te zien en te horen. Zoveel mensen die een overzicht hebben en dat delen voor wie het horen wil, die zien wat er mis gaat en hoe dat heeft kunnen ontstaan. Velen die doorzien welke beweging er schuil gaat achter de zogenaamde noodzakelijke maatregelen, die ons informeren en aansporen om niet te vechten tegen maar de eigen kracht te versterken, om niet in de negatieve energie te blijven hangen, maar bemoedigen om ons te verbinden met ons hart, liefde en met elkaar, om emoties te uiten, helder te blijven, ons uit te spreken, meer dan ooit te geloven in onszelf en te weten dat er naast het duister ook Licht is en dat dat altijd, altijd, sterker is. 

Er is momenteel veel Licht, want anders zouden we dit allemaal niet kunnen waarnemen. Zo vaak schreef ik er al over: het is tijd dat álles aan het licht komt, dat niets meer onder het kleed geschoven kan worden, dat alles zichtbaar wordt. En wat we dan te zien krijgen is moeilijk om aan te kijken; ik vind het vaak niet om aan te zien wat we elkaar en daarmee onszelf aandoen en wat we van deze prachtige planeet gemaakt hebben. Dus, meer dan ooit is er werk aan de winkel. 

En dat doen we: we hóuden contact, delen lief en leed, we zingen, ook al is het niet in dat fijne koor. We kijken naar het spel dat gespeeld wordt; kiezen onze rol en of je wel of niet naar je familiedag gaat, we zien hoe het licht valt op de kleurige bladeren én op de modder eronder. 

De wintertijd is net ingegaan; wat een passende metafoor. 

 

Amersfoort, 4 november 2021– mijn moeder’s geboortedag in 2010

Ineke Verdoner

Dat Nooit Meer ..

Blogarchief

BOEK: Het Vrouwelijke
en het Mannelijke
in Balans

Inspiratie voor een nieuw paradigma.
Het mannelijke heeft het vrouwelijke nodig.